Ban chủ nhiệm

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ ISTECH NĂM HỌC 2020 - 2021

z2900146110178_e6eaa31b6affd6da5ae2077e614fd69a

Đỗ Văn Quý
Chủ nhiệm CLB

 

Liên hệ:

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100033784128307

 

Lê Mai Anh Thắng

Phó Chủ nhiệm CLB

 

Liên hệ:

Email:

Facebook: https://www.facebook.com/anh.lemai.5

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/thang-le-b35627193/

LeMaiAnhThang

Lê Anh Đức

Phó Chủ nhiệm CLB

I’m always looking forward to get hands on real-life projects in order to gain experiences, learn new concepts and to arrive with finest solution.

liên hệ

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ ISTECH NĂM HỌC 2021 - 2022

Lê Anh Đức

Chủ nhiệm CLB

I’m always looking forward to get hands on real-life projects in order to gain experiences, learn new concepts and to arrive with finest solution.

liên hệ

Nguyễn Hải Vân

Phó Chủ nhiệm CLB

Introvert, Productivity, Easy-going

Liên hệ

Nguyễn Phương Anh

Phó Chủ nhiệm CLB

I am an energetic and proactive university student with extreme determination and robust problem-solving skills, who thrives for a chance to learn project management experience.

Liên hệ
251365802_420657479431360_4539784415918368029_n

BAN CHỦ NHIỆM CLB ISTECH NĂM HỌC 2022 - 2023

Photo by Thanh Long / paratime.vn

Công Châu Anh

Chủ nhiệm CLB
Liên hệ

Hoàng thị ngọc Thư

Phó Chủ nhiệm CLB
Liên hệ
280939152_1203256020491975_2389143613209780700_n (1)
96722917_2342655749362034_1275188580595007488_n

Chu thủy Tiên

Phó Chủ nhiệm CLB
Liên hệ
Đăng ký thành viên

Ứng Tuyển Ngay

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ với những mong muốn về phát triển bản thân trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính