Game Dev

241480916_2973302786246888_3845085733334148505_n

Nguyễn Minh Tuấn

Leader

Friendly, Easy to work with, Chill

liên hệ

Trần Song Hiếu

Member

easy-going, sociable, hard-working

Liên hệ
Trần Song Hiếu
Nguyễn Bảo Quang

Nguyễn Bảo Quang

Member

High, Higher, Get high

Liên hệ

Phạm Đức Long

Member

mystery and fall in luv

Liên hệ
Phạm Đức Long
Cao Sỹ Minh

Cao Sỹ Minh

Member

I am an energetic and proactive university student with extreme determination and robust problem-solving skills, who thrives for a chance to learn project management experience.

Liên hệ

Võ Lê Phương

Member

Communicative , Dependable , Innovative

Liên hệ
Võ Lê Phương
307114412_820960802252039_4118801011082138373_n

đỗ ngọc tiến

Member
Liên hệ
Đăng ký thành viên

Ứng Tuyển Ngay

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ với những mong muốn về phát triển bản thân trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính