Media Team

Hoàng Thị Ngọc Thư

Hoàng Thị Ngọc Thư

Leader

Patient, easy going and introverted

liên hệ

Đinh Chính Thanh Sang

Member

Extroverted, easy going but rational

Liên hệ
Đinh Chính Thanh Sang

Hoàng Phúc Nhân

Member

Introvert, sensitive, easygoing

Liên hệ

Nguyễn Minh Tuấn

Member

friendly, easy to work with, chill

Liên hệ
Nguyễn Minh Tuấn
Đỗ Duy Sơn

Đỗ Duy Sơn

Member

Friendly, ambivert, shy

Liên hệ

Nguyễn Chí Công

Member

easy going, passionate with music, love animal

Liên hệ
1629021022371
Dương Thị Huyền Trang

Dương Thị Huyền Trang

Member

Extrovert, friendly, funny

Liên hệ

Nguyễn Quốc Bảo

Member

chill, easy going, photography nerd.

Liên hệ
Nguyễn Quốc Bảo
Nguyễn Thu Giang

Nguyễn Thu Giang

Member

Friendly, shy, cool

Liên hệ

Đỗ Trung Hiếu

Member

Sociable, confident, Optimistic

Liên hệ
53d595e42c62db3c8273

Lê Thúy Hằng

Member

Confident, easy going, cool

Liên hệ

Hà Linh Chi

Member
Liên hệ

Email :[email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/chi.halinh.56

IMG_0602
273241910_963790834243324_6976072086716647837_n

Nguyễn Giang Thanh

Member
Liên hệ

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100016700263647

Đinh Thu Hương

Member
Liên hệ

Email: [email protected]

Facebook: https://www.facebook.com/dhthg126

default-avatar-profile-icon-vector-18942370-1.jpeg
Đăng ký thành viên

Ứng Tuyển Ngay

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ với những mong muốn về phát triển bản thân trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính