một số thông tin về

Chương trình trao đổi sinh viên
TF Scale 2021

CHƯƠNG TRÌNH TRAO ĐỔI SINH VIÊN TFSCALE VỚI TRƯỜNG NGEE ANN POLYTECHNIC] Với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh đạo, khả năng hội nhập và phát triển những kĩ năng mềm trong tương lai cho sinh viên, chương trình trao đổi sinh viên TFSCALE với trường Ngee Ann Polytechnic đã trở lại.

Thời gian tổ chức: Từ ngày 13/9/2021 đến ngày 25/9/2021

Địa điểm: Phòng Đọc Thế giới Nga, Khoa Quốc tế – ĐHQGHN

Hình thức tổ chức: trực tuyến qua MS Team

Nội dung chương trình: Đây là chương trình học bổng trao đổi sinh viên tại trường Ngee Ann Polytechnic, Singapore dành cho sinh viên các nước khu vực Đông Nam Á, với mục đích bồi dưỡng và tăng cường khả năng lãnh đạo, khả năng hội nhập và phát triển các kỹ năng mềm trong tương lai cho sinh viên; đồng thời nâng cao hiểu biết và giải quyết các vấn đề của ASEAN. Chương trình bao gồm các hoạt động trên lớp (thuyết trình, workshops…) và các hoạt động thăm quan thực tế, ngoại giao, khám phá, tìm hiểu các di sản văn hoá, du lịch của Việt Nam.