Full-stack

240122469_2977948892460599_4899290988997946846_n

Trần Văn Tưởng

Leader
liên hệ

Phạm gia khiêm

Sub Leader
liên hệ

Trần Việt Long

Senior Member
Liên hệ

Đào Quý Tiến

Member
liên hệ

Nguyễn Á Châu

Member
liên hệ

Nguyễn Nam Khánh

Member
Liên hệ

Phạm Đức nghĩa

Advisor

I’m always looking forward to get hands on real-life projects in order to gain experiences, learn new concepts and to arrive with finest solution.

liên hệ

Hoàng Thị Chúc

Advisor

Enthusiastic, Extroverted, Open-minded

liên hệ
Hoàng Thị Chúc
Do Cong Tuan

Đỗ Công Tuấn

Former Member
Liên hệ

Trần Trung Hiếu

former Member
Liên hệ

Vũ Trung Hiếu

former Member
Liên hệ

Bùi Tuấn Anh

Fomer member

friendly , chill , easy-going

Liên hệ
176907565_1884862098336850_8729305426011307552_n
Đăng ký thành viên

Ứng Tuyển Ngay

Chúng tôi luôn tìm kiếm những tài năng trẻ với những mong muốn về phát triển bản thân trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin và Khoa học Máy tính